Wellcome

وش اتکے

مقصد چے اے وبلاگ اشنت کے اشے ذریعه گون دگران تران و وتی فکر و
خیالان درشان کت بکنان

söndag 31 januari 2010

Jakob Mehrnehad

Upphäv dödsdomen på journalist och människorättsaktivisten Yaqub Mehrnehad i provinsen Balochistan-Iran


Idag har vi samlat oss för att visa vår solidaritet med den fängslade och dödsdömda journalisten, människorättsaktivisten och ordförande i Voice of Justice Youth Association Yaqub Mehrnehad från provinsen Balochistan i Iran. Vi har också samlat oss för att uppmärksamma omvärlden och särskilt det svenska samhället och dess politiker om vår oro, sorg och vrede över dödsdomen. Vi vädjar till er alla att använda all er makt för att hindra avrättningen av den 28 årige tre barns pappan.

Voice of Justice Youth Association är formellt erkänd i Iran och har använt sig av fredliga medel för att belysa och förbättra balochernas kulturella och medborgliga rättigheter.

Allt började den 26 april 2007 då ett antal medlemmar i Voice of Justice Youth Association blev bortförda av den iranska regimen efter ett seminarium. I detta seminarium deltog även provinsens högsta politiker bla Nori. Efter tre månader släpptes alla utom ordföranden och människorättsaktivisten Yaqub Mehrnehad. Efter nio månaders fängelse och tortyr väntar han på avrättning, trots att inget brott har fastställts, samt att ingen rättegång har hållits. Han har vid ett fåtal tillfällen fått tillstånd att träffa sin familj och från det senaste mötet berättar hans familj om en torterad och fysiskt svag Yaqub Mehrnehad. Alldeles nyligen har vi fått information om att hans 16 årige bror Ibrahim Mehrnehad blivit arresterad av regimen.

Under det gångna året har regimen avrättat mer än hundra unga balocher, kanske flera hundra, vi har ingen säker statistik kring detta, men flertalet av de totala antalet avrättningar i Iran sker i provinsen Balochistan.

Den 6 jan. 2008 lemlästade regimen fem unga balocher från staden Zahidan genom att hugga av deras högerhänder och vänsterben. Det var i Zahidan som Yaqub Mehrnehad blev arresterad. Det råder ingen tvekan om att regimens syfte med tortyren av Balocher är att skrämma folket till tystnad. Några dagar före övergreppen mot de fem unga balocherna avrättade regimen 17 unga balocher. Alla internerade i samma fängelse. Avrättning och mord på balocher är ett dagligt fenomen i provinsen Balochistan.

För att minska internationella protester mot de barbariska avrättningarna i Balochistan har regimen börjat flytta avrättningarna av balochiska offer till andra städer.

Enligt vår uppfattning är det som händer i Balochistan en ren etniskt rensning och det kan bara jämföras med vad som har hänt på Balkan och i Rwanda. Vi exilbalocher i Sverige vill återigen vädja till er alla att göra allt som står i er makt för att hindra avrättningen av människorättaktivisten Yaqub Mehrnehad! Vi måste alla arbeta för ett Iran som respekterar FN´s konventioner om mänskliga rättigheter.

Balochistan Human Rights Watch Sweden/Radio Balochistan FM:
Massoud 073-9039752
Balochistan Voice-Stockholm:
Mohammad Zainudini 073-5307071

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar